ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
Η απώλεια ενός δοντιού μπορεί να αποκατασταθεί με δύο τρόπους:

  1. Γέφυρα από ζιρκόνιο ή μεταλλοπορσελάνη. Απαιτείται ο τροχισμός δύο τουλάχιστον φυσικών γειτονικών δοντιών. Είναι οικονομικές, σταθερές, τοποθετούνται γρήγορα, έχουν προβλεπόμενη πορεία στο χρόνο και δεν ξεχωρίζουν από τα φυσικά δόντια.
  2. Εμφυτεύματα. Ρίζες από τιτάνιο τοποθετούνται με απλή επέμβαση στο οστούν. Απαιτείται τοπική αναισθησία και το αποτέλεσμα είναι φυσικά δόντια για μια ζωή.

Δεν απαιτείται τρόχισμα των υγιή δοντιών.
Το ποσοστό επιτυχίας είναι πολύ μεγάλο και μπορούμε να αποκαταστήσουμε μονή έλλειψη δοντιού ή πολλαπλές ελλείψεις ή να τα χρησιμοποιήσουμε σαν στηρίγματα κάτω από ολικές οδοντοστοιχίες. Οπότε κουμπώνει η οδοντοστοιχία πάνω σε αυτά και είναι πρακτικά ακίνητη, αλλάζοντας έτσι την ποιότητα ζωής του ασθενή προς το καλύτερο σε εξαιρετικό βαθμό. Το σύστημα παρέχει 5ετή εγγύηση.
 
ΚΙΝΗΤΗ
Εκτός από τις κλασικές μερικές ή ολικές οδοντοστοιχίες μπορούν να κατασκευαστούν και μερικές οδοντοστοιχίες με attachment ή τηλεσκοπικές καθώς και ολικές, οδοντοστοιχίες επιεμφυτευματικές