Παρεχόμενες υπηρεσίες

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ BONDING
  ΟΥΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ & ΟΣΤΕΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
  ΟΔΟΝΤΙΚΟ LIFTING
  ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ
  ΣΤΕΦΑΝΕΣ
  ΕΝΘΕΤΑ
  ΕΠΕΝΘΕΤΑ
  ΛΕΥΚΑΝΣΗ
  ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ ΡΗΤΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ  
ΜΙΚΡΟΓΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ  
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΡΥΓΩΣΗ
  ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
  SIELER
  ΦΘΟΡΙΩΣΗ
  ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΝΥΚΤΟΣ
ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ  
ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗ
  ΓΕΦΥΡΕΣ
  ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ
  ΚΙΝΗΤΗ
  ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ
  ΟΛΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ