ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ

Οι αποτυχημένες ενδοδοντικές θεραπείες είναι η αιτία να χάνονται πολλά δόντια χωρίς λόγο. Η απονεύρωση γίνεται πια με τη πλέον σύγχρονη τεχνολογία χρησιμοποιώντας περιστροφικά εργαλεία, ψηφιακή ακτινογραφία, διοδικό laser εξασφαλίζοντας έτσι μεγάλα ποσοστά επιτυχίας.